Stof tot nadenken.

"De universiteit is dood! Lang leve de universiteit!"

Ziedaar de veelzeggende titel van het mediagenieke debat dat op 25 april aan de UGent in volle rectorverkiezingen plaatsvond. Dit debat focuste op de vraag hoe de universiteit onze welvaart kan redden.
Vooruitlopend op het antwoord ruilde de UGent haar baseline ‘Durf denken’ alvast in voor ‘Durf ondernemen’.
 
Lees verder op: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/30/de-universiteit-dood-lang-leve-de-universiteit

( Ingezonden door de PPSR, op aanraden van prof. Verhaeghe. )