Volgtijdelijkheden

Ingrid Van Camp, studentenvertegenwoordigster wil het volgende melden over de volgtijdelijkheden in de pedagogische wetenschappen :

Naar aanleiding van een vraag van de studentenvertegenwoordigers in de opleidingscommissie pedagogische wetenschappen inzake de volgtijdelijkheden met betrekking tot de stage in tweede master (‘Orthopedagogische stage’ en ‘Onderzoeksstage’) werd voorgesteld om de volgtijdelijkheid met betrekking tot de stage als volgt aan te passen:


“Studenten dienen een credit behaald te hebben voor alle behalve één opleidingsonderdeel (met uitzondering van de opleidingsonderdelen Orthopedagogiek, Sociale agogiek, Onderwijskunde, Pedagogische Stromingen) uit de bachelor of uit het schakel- of voorbereidingsprogramma”.

Dit voorstel werd goedgekeurd door de Faculteitsraad van 19 juni 2013.
Met onze oprechte dank hiervoor aan alle betrokkenen.

Voor meer info kan je altijd contact opnemen met de PPSR