Thesistijd

Jawel het is zo langzamerhand terug thesistijd.
Zoals gewoonlijk zullen er dus meerdere mensen op zoek gaan naar computer- en studielokalen om samen (of alleen) te zitten werken. Zeker in de ppw pc-klassen kan dit moeilijk zijn omdat er nog altijd lessen doorgaan.


Hou de bezetting dus in de gaten.

Ook aan gans de UGent is dit altijd een terugkerend moment van verhoogde drukte en stress. Daarom geeft het Durf Denken magazine in zijn februari 2015 editie een aantal tips mee.

Wil je ze lezen dan kan je dit via :
https://www.ugent.be/nl/univgent/durfdenkenmagazine