Niet Eten en Drinken

We wijzen nogmaals op het feit dat je niet mag eten en drinken in de fppw
pcklassen en oefenruimte.


Mocht je door een zwakte toch behoefte hebben gehad iets van voeding
of drank tot je te nemen, gelieve dan het afval in de vuilbakken te
werpen.