Werkbaar Werk?

Of er over studeerbare studies al gedebatteerd is weten we niet, maar over werkbaar werk wel.

Het afgelopen jaar werd er veel gedebatteerd rond werkbaar werk, één van de doelstellingen van de huidige regering. In een notendop gaat het hierbij over het creëren en/of aanpassen van het werk zodat het zowel qua werkomstandigheden als op vlak van werkinhoud draagbaar is en motiveert.


En finaal resulteert in het feit dat werknemers langer aan de slag kunnen en willen blijven. Als mogelijke oplossing voor werkbaar werk wordt personaliseren van werk en maatwerk naar voor geschoven.

lees verder via :
http://www.mensenkennis.be/bedrijfspsychologie/kan-het-personaliseren-van-werk-leiden-tot-werkbaar-werk/