Qwerty/azerty

toetsenbord

In het PPW pc-lokaal zijn de pc's uitgerust met een azerty toetsenbord. De pc's in de bibliotheek en de oefenruimte hebben ook een azerty toetsenbord.

keyboard layout

Ben je een qwerty gewoon?
Wie blind kan typen, zou eventueel de keyboard layout kunnen veranderen.
Dit kan je doen op twee manieren:

a. druk de ALT(links)key + SHIFT key in, onmiddelijk zie je de taal veranderen
b. ga met je muis naar de NL, klik erop en selecteer EN

OPM. mogelijks werkt dit enkel in je huidige applicatie (vb Word) en moet je dit dus iedere maal herhalen

eigen keyboard

Je kan ook je eigen keyboard meebrengen. Inloggen zal wel altijd op azerty staan. Daarna kan je de taal verzetten. Je kan gerust het azerty keyboard laten zitten in de usb poort. Vergeet wel je eigen keyboard op het einde niet.

karakters

Mocht je bepaalde karakters niet vinden op je toetsenbord dan heb je hieronder enkele "speciale" karakters. Je kan ze gewoon kopieren en plakken in je document.

" ' | # ^ § ! - ^ _ = ~ ° Ψ
& @ % € £ $­­­­ µ ƒ ˆ ‰ Œ ©
( ) { } [ ] < > « » ´ ` /
² ³ ¼ ½ ¾
Æ Ç æ ç

à á â ã ä å À Á Â Ã Ä Å
è é ê ë È É Ê Ë
ì í î ï Ì Í Î Ï
ò ó ô õ ö Ò Ó Ô Õ Ö
ù ú û ü Ù Ú Û Ü