Reserveren

reservaties

Een reservatie voor het pc-lokaal kan je aanvragen via centauro.ugent.be.
Alle reservaties moeten goedgekeurd worden door Franky Maes.
Academische reservaties (lessen) kunnen ook door het PPW FDO ingepland worden.

Afnames en/of experimenten voor onderzoek moeten in principe gebeuren in de onderzoekslokalen van de FPPW.

Bij congressen (conferenties, workshops...) kan het pc-lokaal ook gereserveerd worden.
Dit zowel om bepaalde onderdelen te laten doorgaan of om bezoekers internettoegang te geven.

software

Indien docenten/vakgroepen, voor hun lessen, software gebruiken die niet standaard aanwezig is op de pc's, kunnen ze een aanvraag tot installatie doen bij Franky Maes (of bij het DICT).
Nadat de software geimplementeerd is dient deze door de docenten/vakgroep grondig getest te worden.

Het automatiseren en aanpassen van software, en het uiteindelijk installeren, neemt tijd in beslag. Gelieve dan ook minstens 1 week op voorhand alle software/media aan te brengen.

Voor de goede werking van de pc-klassen is het van belang dat software volledig automatisch geinstalleerd kan worden. Als we er niet in slagen het installatieproces volledig te automatiseren dan word gekeken voor een andere oplossing, of zal de installatie gedeeltelijk door de vakgroep moeten gebeuren.

De pc's worden volledig automatisch geinstalleerd via het DICT rollout systeem. Er gebeurd per semester een rollout. Tijdens deze rollout word alle gekende benodigde software geinstalleerd. Wegens de drukke bezetting van de pc-klassen zullen tussentijdse rollouts zoveel mogelijk vermeden worden.

Probeer, indien mogelijk, software te gebruiken via het Athena platform. Software die daar staat kan overal gebruikt worden. Wil je als docent/vakgroep zelf software via Athena aanbieden dan neem je contact op met het DICT.

Hou de originele software goed bij. De pc-knooppunten/DICT houden enkel een 'werk' kopie bij. Door wijzigingen en/of problemen in het systeem kunnen ze eventueel de originele media terug opvragen. Ga er niet vanuit dat deze 'werk' kopie een volledige backup is van uw software.

wat kan niet!

  1. Het spreekt vanzelf dat gekraakte versies, ontoereikende licenties, 'security holes' enz... niet toegelaten worden.
  2. Studenten kunnen (en mogen) geen software installeren op de computers.
  3. Het FPPW pc-knooppunt implementeerd uw oplossing maar staat niet in voor het ontwikkelen of programmeren ervan.
  4. Het FPPW pc-knooppunt beschikt niet over de budgetten, middelen en personeel om software aan te kopen.